Forbrukslån til båt

Mange nordmenn velger å skaffe en båt for ferier langs den langstrakte norskekysten. Dette er en stor investering som krever mye planlegging. Arbeidet kan derimot resultere i mange flotte feriedager. Et mindre forbrukslån er løsningen for mange nordmenn som ønsker seg en norsk ferie på sjøen.

Finn det riktige lånet

Enkelte banker opererer med låneavtaler direkte rettet mot de som ønsker å kjøpe båt. Slike lån med sikkerhet er derimot ofte rettet mot større båter på rundt 7 meter, fremfor mindre båter mange nordmenn flest velger. I slike tilfeller er det et forbrukslån som vil være løsningen. Et slikt lån er tilgjengelig hos de fleste banker og finansieringsforetak.

Sammenligne ulike tilbud

Med en rekke ulike valgmuligheter burde du gjennomføre en grundig undersøkelse av markedet før du velger et lån. Det anbefales å starte med banken du allerede er kunde i og deretter sammenligne med lån fra andre banker. Eventuelt kan du bruke en sammenligningstjeneste på nett som gjør denne jobben for deg. Skriv kun inn dine ønsker og få en guide til de bankene som dekker dine behov best mulig.

Disse kan søke om lån

Det er fullt mulig å bruke et forbrukslån til å dekke hele summen båten din vil koste. Det er derimot mer realistisk å spare opp egenkapital i et par år før du søker om lån til drømmebåten. Mange vil anbefale at mesteparten blir dekket fra egen lomme.
Søknaden må gå gjennom en lang prosess før godkjenning. Det settes blant annet krav til en god økonomisk historie før låneavtalen kan godkjennes. Dette innebærer at du ikke har betalingsanmerkninger eller dårlig kreditt.

Skjulte kostnader

Det er ikke kun båten som koster. Ulike reparasjoner på båter, annet utstyr, og båtplass krever også planlegging og penger. Det fine med et forbrukslån er at din bank ikke kontrollerer hva du bruker pengene på. Dermed kan du fint ta opp et lån for å dekke et båtkjøp samtidig som du for eksempel bruker resten av pengene til et depositum på en båtplass. Eventuelt får du ekstra penger til utstyr som redningsvester, reparasjoner av båten, kart, kompass, og kjøleutstyr.

Forbrukslån spesifikasjoner

Når du søker om et forbrukslån til en båt burde du være klar over alle detaljene rundt lånet. Dette lånet er et mindre lån med høyere rente og kortere nedbetalingstid. Vær derfor sikker på at nedbetalingene får plass inn i det månedlige budsjettet med avdrag, renter og avgifter. Dersom du skulle glemme en nedbetaling kan inkassovarslingene fort bli dyre.

Hvor lang tid tar det før forbrukslånet utbetales?

Flere tilbydere av forbrukslån og lån uten sikkerhet annonserer om lån på dagen. Med digitale søknader er det mulig å sende søknad og få denne behandlet raskere. Det gjør det mulig å få innvilget søknaden i løpet av 24 timer, mens utbetalingen skjer noe senere. Før lånet kan utbetales må utbetalingen godkjennes av banken, noe som ikke kan skje før du godtar og sender inn signert låneavtale.

Søknad om forbrukslån

Du kan søke om forbrukslån gjennom en lånemegler eller via nettbanken til lånetilbyder. Søknadsskjemaet er digitalt og mye av informasjonen om gjeld kan innhentes automatisk fra skatteetaten og Gjeldsregisteret. Dette forenkler utfyllingen av lånesøknaden, som også korter ned på tiden det tar å søke om lån.

Informasjon som må med i lånesøknaden er:

 • Personalia som navn, adresse og kontaktinformasjon
 • Fødselsdato og nummer
 • Informasjon om bosted, om du eier eller leier
 • Sivilstand og om du har barn
 • Årlig inntekt før skatt
 • Arbeidssituasjon, stillingstype og hvor du arbeider

Behandlingstid på lånesøknaden

Hvor lang tid det tar å behandle en lånesøknad påvirker i stor grad når pengene kan utbetales. Ved å gi utfyllende informasjon, kan søknaden behandles raskere. Hvis bankene må innhente mer dokumentasjon eller ha bevis på inntekt, tar det lenger tid å behandle søknaden. Normalt sett, vil en lånesøknad bli behandlet på dagen, og i noen tilfeller kan lånet innvilges rett etter at søknaden er sendt.

Kredittvurdering spiller også en rolle i behandlingen av lånesøknaden. Hvis du får en god score er det knyttet liten risiko til deg som låntaker. Bankene vil dermed være mer tilbøyelig til å innvilge søknaden din. Får du en middels eller dårlig score, utgjør du en større risiko for bankene. I noen tilfeller vil du oppleve å få avslag eller at søknaden må behandles manuelt. Dette tar lengre tid enn en digital vurdering.

Før forbrukslånet kan utbetales

Får du innvilget lånet må du signere en avtale med tilbyder. Lånet kan ikke utbetales før denne avtalen er mottatt, verifisert og registrert i systemet. Denne avtalen kan signeres elektronisk med bankID, noe som gjør det mulig å returnere avtalen på dagen. Bruker du derimot tre dager på å sende inn avtalen vil det ta minst tre dager før utbetalingen kan godkjennes av lånetilbyder. Så hvor lang tid det tar fra du mottar låneavtalen til lånet blir utbetalt avhenger av deg.

Dette påvirker

 • Behandlingstiden av lånesøknaden
 • Signering av låneavtale
 • Når på dagen og uken du søker
 • Bankens utbetalingstider

Hvor lang tid det tar før søknaden om lån er sendt til lånebeløpet står på konto, påvirkes av flere faktorer. Hvor lang tid det tar før søknaden er ferdig behandlet utgjør en stor del av det. Rask behandlingstid gir tidligere utbetaling, så sant du sender inn signert avtale innen rimelig tid. Glemmer du å sende inn signert avtale, vil ikke lånet utbetales. Banken har ikke lov til å utbetale lån før signaturen er verifisert og godkjent i deres systemer. Hvor lang tid dette tar kan igjen påvirkes av når på dagen og uken du søker. Når vi snakker om utbetalinger snakker vi om virkedager, altså mandag til fredag. Søker du og får innvilget lån fredag kveld, er ikke pengene på konto før tidligst mandag.

Sammenligning av tilbydere

Alle lånetilbydere har et variert tilbud når det kommer til lån. Dette gjelder både for vilkår og utbetaling. Du kan også sjekke hvor rask utbetaling de ulike bankene har. Er det viktig for deg å ha pengene på konto raskest mulig kan du sammenligne bankene gjennom en låneportal. Her vil forventet utbetalingstid være oppgitt, slik at du kan styre unna de med for lang utbetalingstid.

Skal du først sammenligne tilbydere burde du også se på vilkår som renter og avdrag. Hva kan banken tilby basert på din inntekt. Noen banker har et høyere krav til inntekt. Møter du ikke dette vil du automatisk få avslag, så det er like greit å styre unna disse bankene. Ved å sammenligne vilkårene kan du også finne frem til det beste lånetilbudet. Ved å gjøre dette kan du spare deg selv for flere tusen kroner i renter og gebyrer, noe som igjen vil være gunstig for din økonomi.

Kriterier for forbrukslån

For å kunne få forbrukslån i Norge må du møte et bestemt sett med kriterier:

 • Aldersgrensen på usikrede lån er 18 år
 • Flere banker har derimot økt grensen til 21 og 25 år
 • Møte bankenes krav til årlig inntekt
 • Være registrert i folkeregisteret eller ha bodd i, arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassokrav

Møter du ikke disse kravene vil du få avslag om forbrukslån. Dette gjelder uavhengig av hvilket krav du ikke møter. Vær obs på at aldersgrensen og inntektskravet varierer fra bank til bank. Så får du avslag på grunn av dette i en bank kan du få innvilget lån hos noen andre. Har du derimot betalingsanmerkning eller inkasso vil du ikke få innvilget lån med mindre du kan stille med sikkerhet.

Når står forbrukslånet på konto?

Normalt sett vil det ta mellom 1 og 3 virkedager fra banken har godkjent utbetalingen til lånet står på konto. Hvilken bank du har vil i stor grad påvirke utbetalingstiden. Du får informasjon fra lånetilbyder når lånet er utbetalt. Ble det utbetalt mandag morgen kan du ha lånet på konto allerede samme ettermiddag eller dagen etter. Ble lånet utbetalt fredag kveld vil lånet mest sannsynlig stå på konto først mandag ettermiddag.

Du blir holdt oppdatert på prosessen over mail eller SMS, og får informasjon om når avtalen er registrert og lånet utbetales. Så snart du får melding om at lånet er utbetalt vil det stå på konto i løpet av 1 til 3 dager. Dette avhenger av hvilken bank du søkte lån hos og hvilken bank du har din private konto hos. Noen banker bruker lengre tid på overføringer enn andre. Skjer overføringen internt i banken, går det raskere.

Oppsummering

Hvor lang tid det tar før lånet blir utbetalt avhenger av flere faktorer. Først påvirkes dette av lånesøknaden og hvor lang tid det tar å behandle den. Etterspør banken dokumenter for å kunne innvilge lånet, er det du som påvirker. Er du rask med å sende inn informasjonen som etterspørres, tar det kortere tid. Bruker du en uke, da tar det en uke. Det samme gjelder for signering av låneavtalen. Den må være registrert og godkjent i banken før lånet kan utbetales. Kort oppsummert vil det si at tidspunkt for utbetaling vil avhenge av deg. Sender du inn alle dokumentene samme dag som de blir etterspurt, kan lånet stå på konto mellom 1 og 3 dager etter at lånesøknaden ble innvilget.

Hvordan gjøre forbrukslånet billigere med kort nedbetalingstid

Forbrukslån er en av de dyrere låneformene vi kan velge. Likevel kan det i noen situasjoner hjelpe oss gjennomføre ting vi ellers hadde måttet vente lenge på. Da er det viktig å være klar over hvordan vi kan redusere kostnadene ved denne type lån. Det er flere faktorer som påvirker. Nedbetalingstid er en viktig faktor.

Hva er forbrukslån?

Dette er en type lån du får uten å stille sikkerhet til banken. Å stille sikkerhet betyr å gi banken pant i din eiendel, eksempelvis bolig, hytte, båt og bil. Dette medfører mindre risiko for banken, og dermed lavere rente for deg. Et lån uten sikkerhet vil altså ha en del høyere rente. Derfor kan det alltid være verdt å vurdere om det er hensiktsmessig å utvide boliglån i stedet for å ta opp et forbrukslån.

Det er mange ulike aktører som tilbyr forbrukslån. Lånebeløp varierer stort. Det kan være så lite som 5 000 kr, opp til rundt 600 000 kr. Sammenlignet med lån med sikkerhet, står du friere i hva du bruker pengene til.

Lånetilbyder gir en maksgrense for nedbetalingstid. Denne bruker å være på mellom 1-5 år. Innenfor denne perioden kan du selv velge hvor raskt du vil betale ned lånet. Mange velger maksgrensen. Dette er ikke nødvendigvis det smarteste valget.

Hva påvirker hvor dyrt lånet blir?

Det er flere faktorer ved et lån som avgjør hvor dyrt det blir. Mange fokuserer bare på rentekostnadene. I tillegg kommer gebyrkostnader. Valg du selv tar om størrelse på lånebeløp og nedbetalingstid er også avgjørende.

Rentesats på forbrukslån er generelt høye. Det betyr ikke at alle tilbydere tar samme rente. Bruker du litt tid på å sammenligne, finner du store forskjeller. Det er da mye å spare på å velge rett aktør. I tillegg til rentekostnader kommer gebyrkostnader. De fleste lånetilbydere tar et termingebyr, altså en fast sum hver termin. Den effektive renten kan bli høy alt etter størrelsen på lån og gebyr.

Lånebeløp vil også påvirke totalkostnad og effektiv rente for lånet. Et stort lån betyr større renteutgifter. I tillegg bør størrelse på lån påvirke ditt valg i forhold til nedbetalingstid.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden på et forbrukslån er allerede mye kortere enn et boliglån. Etter at du har søkt om lån får du det endelige tilbudet fra banken. I tillegg til rentesats, blir du her informert om hvilken nedbetalingstid du får.

Generelt sett, er det slik at et lån blir dyrere desto lengre du har det. Du betaler rente over en lengre periode. Dette betyr at kostnadene totalt sett blir større. Du må også betale gebyrerover en lengre periode. Selv om dette ikke er en stor sum, kan det lett bli 600 kr i året. Dette kunne du ellers brukt på noe annet.

Fristelsen med en lengre nedbetalingstid er at kostnadene hver måned blir mindre. Dette gir bedre rom i økonomien, men prisen er et langt dyrere lån. En rimelig rente hjelper bare delvis. Betaler du den lengre enn nødvendig, er det mange penger ut av vinduet.

La oss se på et eksempel der du tar opp et lån på 70 000 kr: Nominell rente på 10 %, er 50 kr per måned. For enkelhets skyld tar vi ikke med etableringsgebyr.

Velger du nedbetalingstid på 2 år blir totalkostnad på lånet, inkludert rente og gebyr, rundt 8 500 kr. Den månedlige kostnaden inkludert avdrag blir noe over 3 000 kr.

Velger du nedbetalingstid på 5 år må du ut med totalt over 20 000 kr i rente og gebyrer for samme lånet. Dette er en forskjell på 12 000 kr. Den månedlige kostnaden blir under 2 000 kr første året.

Som vi ser, er det stor forskjell på hvor mye et lån vil koste. Størrelse på lånesum er selvsagt viktig. Et lån på 8 000 kr vil naturligvis ha en mye kortere nedbetalingstid enn et lån på 500 000 kr.

Generelt vil det lønne seg betale lånet så raskt du kan. Er rentene til lånet store, lønner det seg enda mer. Et lån på 8 000 kr, med samme betingelser som forrige eksempel, vil ha en høy effektiv rente. Da gir det ikke mening å bruke ett år på å betale det ned.

Totalkostnad eller månedskostnad

Når du velger nedbetalingstid, så blir det en balanse mellom totalkostnad og månedskostnad. Kortere nedbetalingstid gir lavere totalkostnad, men større månedskostnad. Det omvendte gjelder for lengre nedbetalingstid.

Det er selvsagt opp til deg som forbruker hva du velger å prioritere. Noen er villig til å betale mer, for å ha større rom i månedsbudsjettet. Dersom din prioritet er billigst mulig lån derimot, bør du vurdere nedbetalingstid på lik linje med rentesats. Klarer du å finne rom i budsjettet, får du et billigere lån ved å betale det raskt.

Pass på at du ikke går inn i en avtale du ikke greier å holde. Vær streng, men realistisk, når du bestemmer nedbetalingstid. Du kan alltids betale inn ekstra om du har mulighet til dette.

Oppsummert

Nedbetalingstid er en viktig faktor for hvor dyrt lånet blir. Desto raskere du betaler det ned, desto billigere blir lånet totalt.

Kan lån uten sikkerhet noensinne lønne seg?

Det står stadig noe om lån uten sikkerhet i mediene. Ofte handler det om noen som har satt seg selv i en vanskelig situasjon. Det er spesielt mange unge som søker om dette lånet. Dette er nemlig et type lån det ofte er enklere og raskere å få utbetalt enn mange andre. Så lenge du oppfyller de ulike kravene og kriteriene banken har, selvfølgelig.

Og mye av det du leser stemmer. Derfor bør du ikke ta opp et lån uten sikkerhet helt videre. Du bør tenke gjennom hva du trenger og hvor. Og ikke minst vite at du vil klare å betale tilbake alt igjen. Låner du på en smart måte kan det gi deg flere fordeler enn ulemper. Du kan til og med ende opp med å tjene på det i lengden.

Når lån uten sikkerhet er den beste løsningen

Ikke alle lån passer for alle. Og ikke alle lån blir innvilget til hvem som helst. Et lån uten sikkerhet er allikevel en av løsningene som treffer bredest. Det betyr ikke at det er den beste avtalen for akkurat deg. Men er du i en av de følgende situasjonene, kan det hende det er nettopp det.

Når du ikke kan eller ønsker å stille med sikkerhet

Om banken krever sikkerhet for å låne deg penger må du ofte stille med noe verdifullt. Dette avhenger av størrelsen på lånet. Jo høyere sum du søker om, jo mer må sikkerheten din være verdt. Dette kan være alt fra smykker til møbler. Fra klokker til sykler. Sikkerhet på veldig store lån er ofte bil, båt, hus eller leilighet. Dette er for at banken skal kunne selge det om du ikke betaler tilbake lånet.

Men det er ikke alle som eier hjemmet de bor i. Det er heller ikke alle som har egen båt, eller som velger å kjøre bil. Det er heller ikke en selvfølgelig at hjemmet ditt er fullt av dyrebare antikviteter. Og selv om du skulle eie noe med høy verdi, trenger det ikke bety at banken godtar det som sikkerhet.

Det er heller ikke sikkert at du ønsker å risikere noe verdifullt du eier. Selv om du ikke har planlagt å misligholde lånet, kan du være uheldig. Da er det bittert om banken kommer og selger noe du eier. Spesielt om du bruker hjemmet ditt som sikkerhet, og du ikke bor alene. I så fall er et lån uten sikkerhet en tryggere løsning.

Når du trenger en større sum på kort varsel

Livet kan være uforutsigbart. Du kan miste hele eller mye av inntekten din på kort varsel. Du kan få skader på bilen eller hjemmet som ikke forsikringen din dekker. Dessuten har kanskje forsikringen din en dyr egenandel. Og hva gjør du om du, et familiemedlem eller et kjæledyr blir syk eller skadet? Da kan det komme store utgifter som haster å betale.

Et lån uten sikkerhet kan være raskere inne på konto enn mange andre løsninger. Du trenger ikke få verdien på noe du eier vurdert som sikkerhet. Ofte trenger du heller ikke å dokumentere hva du skal bruke lånet til. Dermed kan dette lånet redde deg ut av mange vanskelige situasjoner. Selv om noen banker er for ivrige på å gi ut lån også.

Slik kan du tjene penger på et lån uten sikkerhet

Det finnes også måter du kan tjene penger på lånet ditt på. Så lenge du vet hva du driver med, og du har en god plan. Til slutt kan du sitte igjen med mye mer enn du lånte i utgangspunktet.

Kjøp og salg med lån uten sikkerhet

Det finnes mange muligheter for å kjøpe billig og selge dyrt. Mange selger ting de eier uten å vite hva noen er villige til å betale for det. Da kan du slå til om du vet det vil bli profitt.

Det kan også lønne seg å følge med på annonser for konkurssalg. Kjøper du inn varer i store opplag blir det selvfølgelig mye billigere. Deretter kan du selge varene én og én over nettet. Kanskje du til og med kan friste med en lavere pris, og fortsatt få et godt overskudd. Du kan også bli nødt til å investere litt i annonsering for å nå mange nok kunder.

Å bruke lån uten sikkerhet på aksjemarkedet

Aksjemarkedet er mer uforutsigbart enn å kjøpe og selge fysiske varer. Dette er altså ikke noe som anbefales for hvem som helst. Men om du setter deg ordentlig inn i hvordan det fungerer kan det være mye å hente. Bare husk at dette er en bransje for den som er tålmodig. Det er bittert å selge aksjer som plutselig har steget til dobbel verdi neste måned.

Før du tar det første steget bør du lese deg opp på bransjen. Ikke vær redd for å spørre om tips fra noen som har mer kunnskap enn deg. Og ikke minst, start smått før du gjør de største investeringene.

Lån uten sikkerhet for lærlinger

For å få innvilget lån uten sikkerhet må du være minst 18 år gammel og ha fast inntekt. Som lærling har du en fast inntekt, men ikke alle har fylt 18 når de blir lærlinger. Du kan med andre ord søke om lån uten sikkerhet som lærling først når du har fylt 18 år. Her har vi samlet viktig informasjon for deg som er lærling og vurderer lån uten sikkerhet.

Hva er lån uten sikkerhet

Et usikret lån er et lån hvor bankene ikke stiller krav til sikkerhet. Med andre ord ingen egenkapital eller eiendom som blir tatt pant i. Fordelen med slike lån er naturligvis at du ikke må stille med sikkerhet. Det gjør lånet tilgjengelig for de som ikke eier bolig eller har spart opp egenkapital. Samtidig er lånet fleksibelt. Du kan dermed benytte pengene slik du selv ønsker.

Siden bankene ikke stiller med krav om sikkerhet, regnes lånene som risikable for banken. For å kompensere for risikoen de tar, er rentene høyere. Hvor høye rentesatser du får avhenger av hvilket lån du søker om. Også hvor god kredittscore du får på din kredittvurdering. God score betyr lav risiko og gir lavere rente. Scorer du middels eller dårlig, utgjør du en høyere risiko som lånekunde. Du vil derfor få tilbud om lån med høyere rente.

Oversikt over lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet er en kategori som rommer flere typer lån:

 • Kredittkort
 • Smålån
 • Mikrolån
 • Forbrukslån

Felles for disse lånene er at det ikke stilles krav om sikkerhet. Du kan benytte lånet slik du selv ønsker, og nedbetalingstiden er fleksibel. Renten på lånene regnes som relativt høy sammenlignet med lån med sikkerhet.

Kredittkort

 • Ikke et direkte lån, men en låneramme
 • Lån inntil 150 000 kroner
 • Tilgang til pengene i nettbank eller via kredittkort
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på 18 %
 • Rentefri periode i inntil 45 dager etter kjøp
 • Tilbakebetal kun benyttet kreditt
 • Teoretisk nedbetalingstid på fem år

Smålån

 • Lån inntil 70 000 kroner
 • Fem års nedbetalingstid
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt mellom 40 % og 50 %
 • Lån under 20 000 kroner må nedbetales innen 12 måneder

Mikrolån

 • Lån inntil 20 000 kroner
 • Nedbetalingstid på 12 måneder
 • Effektiv rente ligger mellom 200 % og 300 %
 • Det dyreste lånet på markedet
 • Anbefalt om du kan tilbakebetale ved neste lønning

Forbrukslån

 • Lån inntil 500 000 kroner
 • Mulig å låne 600 000 kroner hos enkelte tilbydere
 • Maksimalt fem års nedbetalingstid
 • Effektiv rente ligger i gjennomsnitt på 14,5 %

Lån uten sikkerhet til lærlinger

Som lærling kan du søke om alle typer lån uten sikkerhet så snart du har fylt 18 år. Det er derimot ikke alle banker som kan tilby deg lån på det tidspunktet. Flere banker har valgt å sette aldersgrensen for lån uten sikkerhet høyere. Før du søker om lån bør du undersøke tilbyders vilkår. Flere har aldersgrense på 21, 23 og 25 år. Er du yngre enn dette vil du få avslag på lånesøknaden uavhengig av inntekt og kredittvurdering.

Når det kommer til kredittkort er reglene noe annerledes, og flere banker tilbyr egne løsninger for studenter og lærlinger. Har du behov for å låne penger, kan kredittkort dermed være et alternativ. Det positive med et kredittkort er at du kan benytte kortet som betalingsmiddel på nett og i fysiske butikker både i Norge og utlandet. Har du en såpass lav ramme at du kan tilbakebetale hele beløpet ved neste lønning, unngår du også å betale renter.

Kriterier for å få innvilget lån uten sikkerhet

For å få innvilget lån som lærling må du

 • Være minst 18 år
 • Ha en fast inntekt som møter inntektskravet
 • Være medlem av norsk folketrygd
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkasso
 • Ha norsk bostedsadresse og telefonnummer

Viktig å huske på

Når du skal søke lån er det flere ting du må ha i bakhodet. Før du søker, undersøk om bankene kan tilby lån. Dette kan du gjøre gjennom en låneportal. Ved å fylle inn ønsket lånebeløp, kan du se hvilke banker som tilbyr slike lån. Under vilkårene vil du også finne informasjon om aldersgrense og inntektskrav. Møter du kravet, kan du søke lån gjennom låneportalen. Møter du ikke kravet, kan du se på neste tilbud.

Du kan også søke om lån gjennom en lånemegler. Du behøver kun sende inn én enkelt søknad om lån som lånemegleren videresender til alle sine samarbeidspartnere. Ved å søke på denne måten, sender du den samme lånesøknaden til flere banker på én gang. Du øker dermed sjansene dine for å få innvilget lån. Siden alle tilbudene samles på ett sted, er det enkelt å sammenligne.

Når du skal sammenligne er det spesielt fire ting du må holde et øye med:

 1. Renter – både effektive og nominelle
 2. Gebyrer – etableringsgebyr og andre administrative gebyrer
 3. Totale lånekostnader – hvor mye du må betale tilbake inkludert renter og gebyrer
 4. Nedbetalingstid – lang nedbetalingstid gir dyrere lån
Hva har Gjeldsregisteret å si for de med forbrukslån?

Gjeldsregisteret ble opprettet i juli 2019 som et verktøy for å forebygge betalingsproblemer. Registeret gir bankene og deg oversikt over all usikret gjeld. Det mange ikke vet er at i gjeldsregisteret regnes også ubrukt kredittramme som gjeld. Hva vil det bety for deg med forbrukslån?

Forbrukslån og annen usikret gjeld

Et forbrukslån er en samlebetegnelse for all usikret gjeld. De fleste tenker på de tradisjonelle forbrukslånene når de hører begrepet. Men det inkluderer også kredittkort og andre kredittrammer du har innvilget. Felles for denne type gjeld er at det ikke kreves sikkerhet eller pant i eiendeler. Du står dermed fritt til å benytte lånebeløpet slik du selv ønsker. Dette har gitt en økonomisk frihet for svært mange.

Konsekvensene av denne friheten er en enorm økning i usikret gjeld. Norge ligger faktisk helt i verdenstoppen av privat usikret gjeld. Usikret gjeld har ofte høye rente og er således en dyr lånemetode. Den effektive renten kan variere fra 10 % og helt opptil 300 % og mer. Utviklingen i privat gjeld i Norge har gitt økende betalingsproblem blant befolkningen.

Gjeldsregisteret

Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til privat gjeld. Før gjeldsregisteret ble opprettet var det ikke mulig for bankene å ha fullstendig oversikt over din totale gjeld. Samtidig er det bankenes oppdrag å forhindre at du tar opp større lån enn du har råd til å nedbetale. Derfor ble gjeldsregisteret opprettet i 2019. Målet var å forebygge betalingsproblemer. Gjeldsregisteret gir oversikt over all usikret kreditt.

Om du lurer på hva som er registrert på deg i gjeldsregisteret, kan du sjekke det selv. Du logger enkelt inn med Bank ID. Da kan du se hva bankene får opplyst når du søker lån. Hvis du finner feilregistreringer må du kontakte gjeldende bank. Bankene har selv ansvar for å rapportere inn korrekt informasjon.

Gjeldsregisteret og forbrukslån

Bankenes mulighet til å sjekke all din usikrede gjeld gir dem bedre oversikt. Hvilke konsekvenser får det for deg som kunde eller lånesøker?

Eksisterende forbrukslån

Om du allerede har et forbrukslån vil ikke gjeldsregisteret påvirke ditt eksisterende låneforhold. Det blir først gjeldende neste gang du skal ta opp lån. Skal du utvide eller refinansiere lånet ditt vil gjeldregisteret bli sjekket. Det vil si at med mindre du skal gjøre endringer i lånesituasjonen din, vil ikke registeret ha betydning for deg.

Det du kan dra nytte av er bedre oversikt over gjelden din. Hvis du har gjeld flere steder kan du få full oversikt her. Mange har også oppdaget kredittrammer de hadde glemt de hadde fått innvilget.

Søknad om nytt forbrukslån

Når du skal søke om et nytt forbrukslån eller annet lån vil gjeldsregisteret ha stor betydning for deg. Ved innsending av lånesøknaden fra for eksempel en side som forbrukslån.no, vil banken automatisk sjekke hvilken gjeld som er registrert på deg. For banken er det viktig å undersøke om du tåler en renteøkning på 5 % på alle lånene du har totalt. Du kan heller ikke låne mer enn fem ganger inntekten din.

Ikke alle er klar over at kredittrammen du får innvilget regnes som gjeld. Det er altså ikke beløpet du har benyttet deg av på kredittkortet. La oss si at du har en kredittramme på 50 000 kroner på kortet ditt. Av den kreditten har du kun brukt 5 000 kroner. Til tross for det vil gjelden din bli beregnet til 50 000 kroner. Det høres kanskje rart ut, men forklaringen er enkel. Har du fått innvilget en kredittgrense er risikoen stor for at du vil benytte den om du havner i en presset økonomisk situasjon. Dette tar altså banken høyde for når de vurderer din lånesøknad.

Feil i oppført gjeld

Hvis du ser at det er registrert ukorrekte opplysninger i gjeldsregisteret, er det mulig å få det endret. Da må du ta kontakt med banken opplysningene kommer fra. Det er nemlig den som har utstedt forbrukslånet eller kredittrammen som sender inn opplysninger. Gjeldsregisteret skal gjenspeile de opplysningene lånutstederne sender inn.

Forbedre oversikten i gjeldsregisteret

Siden gjeldsregisteret kan påvirke utfallet av lånesøknaden, kan det lønne seg å forbedre oversikten der det er mulig. Et enkelt grep er å slette innvilgede kredittrammer du ikke bruker. Fordi kredittrammen teller som gjeld, vil det påvirke fremtidige lånesøknader. Om du har et eller flere ubrukte kredittkort, kan det ha stor påvirkning i din totale gjeld.

Slette innvilgede kredittrammer

For å slette eller avslutte kredittkortet må du ta kontakt med den som har utstedt kredittrammen. Så snart avtalen er avsluttet vil banken rapportere inn nye opplysninger til gjeldsregisteret. Om du er usikker på hvorvidt du har ubrukte kredittrammer, vil du finne ut av det i gjeldsregisteret.

Oppsummering – gjeldsregisteret og forbrukslån

Gjeldsregisteret vil ikke påvirke dine eksisterende låneforhold, med mindre du skal refinansiere eller utvide lånet. Det har først og fremst betydning for personer som søker om nye lån. Da gjeldsregisteret kom i 2019 ga det banken oversikt over all din usikrede gjeld. Dette er et grep for å minske den enorme økningen i usikret gjeld i Norge.