Hvor lang tid tar det før forbrukslånet utbetales?

Flere tilbydere av forbrukslån og lån uten sikkerhet annonserer om lån på dagen. Med digitale søknader er det mulig å sende søknad og få denne behandlet raskere. Det gjør det mulig å få innvilget søknaden i løpet av 24 timer, mens utbetalingen skjer noe senere. Før lånet kan utbetales må utbetalingen godkjennes av banken, noe som ikke kan skje før du godtar og sender inn signert låneavtale.

Søknad om forbrukslån

Du kan søke om forbrukslån gjennom en lånemegler eller via nettbanken til lånetilbyder. Søknadsskjemaet er digitalt og mye av informasjonen om gjeld kan innhentes automatisk fra skatteetaten og Gjeldsregisteret. Dette forenkler utfyllingen av lånesøknaden, som også korter ned på tiden det tar å søke om lån.

Informasjon som må med i lånesøknaden er:

 • Personalia som navn, adresse og kontaktinformasjon
 • Fødselsdato og nummer
 • Informasjon om bosted, om du eier eller leier
 • Sivilstand og om du har barn
 • Årlig inntekt før skatt
 • Arbeidssituasjon, stillingstype og hvor du arbeider

Behandlingstid på lånesøknaden

Hvor lang tid det tar å behandle en lånesøknad påvirker i stor grad når pengene kan utbetales. Ved å gi utfyllende informasjon, kan søknaden behandles raskere. Hvis bankene må innhente mer dokumentasjon eller ha bevis på inntekt, tar det lenger tid å behandle søknaden. Normalt sett, vil en lånesøknad bli behandlet på dagen, og i noen tilfeller kan lånet innvilges rett etter at søknaden er sendt.

Kredittvurdering spiller også en rolle i behandlingen av lånesøknaden. Hvis du får en god score er det knyttet liten risiko til deg som låntaker. Bankene vil dermed være mer tilbøyelig til å innvilge søknaden din. Får du en middels eller dårlig score, utgjør du en større risiko for bankene. I noen tilfeller vil du oppleve å få avslag eller at søknaden må behandles manuelt. Dette tar lengre tid enn en digital vurdering.

Før forbrukslånet kan utbetales

Får du innvilget lånet må du signere en avtale med tilbyder. Lånet kan ikke utbetales før denne avtalen er mottatt, verifisert og registrert i systemet. Denne avtalen kan signeres elektronisk med bankID, noe som gjør det mulig å returnere avtalen på dagen. Bruker du derimot tre dager på å sende inn avtalen vil det ta minst tre dager før utbetalingen kan godkjennes av lånetilbyder. Så hvor lang tid det tar fra du mottar låneavtalen til lånet blir utbetalt avhenger av deg.

Dette påvirker

 • Behandlingstiden av lånesøknaden
 • Signering av låneavtale
 • Når på dagen og uken du søker
 • Bankens utbetalingstider

Hvor lang tid det tar før søknaden om lån er sendt til lånebeløpet står på konto, påvirkes av flere faktorer. Hvor lang tid det tar før søknaden er ferdig behandlet utgjør en stor del av det. Rask behandlingstid gir tidligere utbetaling, så sant du sender inn signert avtale innen rimelig tid. Glemmer du å sende inn signert avtale, vil ikke lånet utbetales. Banken har ikke lov til å utbetale lån før signaturen er verifisert og godkjent i deres systemer. Hvor lang tid dette tar kan igjen påvirkes av når på dagen og uken du søker. Når vi snakker om utbetalinger snakker vi om virkedager, altså mandag til fredag. Søker du og får innvilget lån fredag kveld, er ikke pengene på konto før tidligst mandag.

Sammenligning av tilbydere

Alle lånetilbydere har et variert tilbud når det kommer til lån. Dette gjelder både for vilkår og utbetaling. Du kan også sjekke hvor rask utbetaling de ulike bankene har. Er det viktig for deg å ha pengene på konto raskest mulig kan du sammenligne bankene gjennom en låneportal. Her vil forventet utbetalingstid være oppgitt, slik at du kan styre unna de med for lang utbetalingstid.

Skal du først sammenligne tilbydere burde du også se på vilkår som renter og avdrag. Hva kan banken tilby basert på din inntekt. Noen banker har et høyere krav til inntekt. Møter du ikke dette vil du automatisk få avslag, så det er like greit å styre unna disse bankene. Ved å sammenligne vilkårene kan du også finne frem til det beste lånetilbudet. Ved å gjøre dette kan du spare deg selv for flere tusen kroner i renter og gebyrer, noe som igjen vil være gunstig for din økonomi.

Kriterier for forbrukslån

For å kunne få forbrukslån i Norge må du møte et bestemt sett med kriterier:

 • Aldersgrensen på usikrede lån er 18 år
 • Flere banker har derimot økt grensen til 21 og 25 år
 • Møte bankenes krav til årlig inntekt
 • Være registrert i folkeregisteret eller ha bodd i, arbeidet i og skattet til Norge de siste tre årene
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger eller pågående inkassokrav

Møter du ikke disse kravene vil du få avslag om forbrukslån. Dette gjelder uavhengig av hvilket krav du ikke møter. Vær obs på at aldersgrensen og inntektskravet varierer fra bank til bank. Så får du avslag på grunn av dette i en bank kan du få innvilget lån hos noen andre. Har du derimot betalingsanmerkning eller inkasso vil du ikke få innvilget lån med mindre du kan stille med sikkerhet.

Når står forbrukslånet på konto?

Normalt sett vil det ta mellom 1 og 3 virkedager fra banken har godkjent utbetalingen til lånet står på konto. Hvilken bank du har vil i stor grad påvirke utbetalingstiden. Du får informasjon fra lånetilbyder når lånet er utbetalt. Ble det utbetalt mandag morgen kan du ha lånet på konto allerede samme ettermiddag eller dagen etter. Ble lånet utbetalt fredag kveld vil lånet mest sannsynlig stå på konto først mandag ettermiddag.

Du blir holdt oppdatert på prosessen over mail eller SMS, og får informasjon om når avtalen er registrert og lånet utbetales. Så snart du får melding om at lånet er utbetalt vil det stå på konto i løpet av 1 til 3 dager. Dette avhenger av hvilken bank du søkte lån hos og hvilken bank du har din private konto hos. Noen banker bruker lengre tid på overføringer enn andre. Skjer overføringen internt i banken, går det raskere.

Oppsummering

Hvor lang tid det tar før lånet blir utbetalt avhenger av flere faktorer. Først påvirkes dette av lånesøknaden og hvor lang tid det tar å behandle den. Etterspør banken dokumenter for å kunne innvilge lånet, er det du som påvirker. Er du rask med å sende inn informasjonen som etterspørres, tar det kortere tid. Bruker du en uke, da tar det en uke. Det samme gjelder for signering av låneavtalen. Den må være registrert og godkjent i banken før lånet kan utbetales. Kort oppsummert vil det si at tidspunkt for utbetaling vil avhenge av deg. Sender du inn alle dokumentene samme dag som de blir etterspurt, kan lånet stå på konto mellom 1 og 3 dager etter at lånesøknaden ble innvilget.