Hva har Gjeldsregisteret å si for de med forbrukslån?

Gjeldsregisteret ble opprettet i juli 2019 som et verktøy for å forebygge betalingsproblemer. Registeret gir bankene og deg oversikt over all usikret gjeld. Det mange ikke vet er at i gjeldsregisteret regnes også ubrukt kredittramme som gjeld. Hva vil det bety for deg med forbrukslån?

Forbrukslån og annen usikret gjeld

Et forbrukslån er en samlebetegnelse for all usikret gjeld. De fleste tenker på de tradisjonelle forbrukslånene når de hører begrepet. Men det inkluderer også kredittkort og andre kredittrammer du har innvilget. Felles for denne type gjeld er at det ikke kreves sikkerhet eller pant i eiendeler. Du står dermed fritt til å benytte lånebeløpet slik du selv ønsker. Dette har gitt en økonomisk frihet for svært mange.

Konsekvensene av denne friheten er en enorm økning i usikret gjeld. Norge ligger faktisk helt i verdenstoppen av privat usikret gjeld. Usikret gjeld har ofte høye rente og er således en dyr lånemetode. Den effektive renten kan variere fra 10 % og helt opptil 300 % og mer. Utviklingen i privat gjeld i Norge har gitt økende betalingsproblem blant befolkningen.

Gjeldsregisteret

Norge ligger i verdenstoppen når det kommer til privat gjeld. Før gjeldsregisteret ble opprettet var det ikke mulig for bankene å ha fullstendig oversikt over din totale gjeld. Samtidig er det bankenes oppdrag å forhindre at du tar opp større lån enn du har råd til å nedbetale. Derfor ble gjeldsregisteret opprettet i 2019. Målet var å forebygge betalingsproblemer. Gjeldsregisteret gir oversikt over all usikret kreditt.

Om du lurer på hva som er registrert på deg i gjeldsregisteret, kan du sjekke det selv. Du logger enkelt inn med Bank ID. Da kan du se hva bankene får opplyst når du søker lån. Hvis du finner feilregistreringer må du kontakte gjeldende bank. Bankene har selv ansvar for å rapportere inn korrekt informasjon.

Gjeldsregisteret og forbrukslån

Bankenes mulighet til å sjekke all din usikrede gjeld gir dem bedre oversikt. Hvilke konsekvenser får det for deg som kunde eller lånesøker?

Eksisterende forbrukslån

Om du allerede har et forbrukslån vil ikke gjeldsregisteret påvirke ditt eksisterende låneforhold. Det blir først gjeldende neste gang du skal ta opp lån. Skal du utvide eller refinansiere lånet ditt vil gjeldregisteret bli sjekket. Det vil si at med mindre du skal gjøre endringer i lånesituasjonen din, vil ikke registeret ha betydning for deg.

Det du kan dra nytte av er bedre oversikt over gjelden din. Hvis du har gjeld flere steder kan du få full oversikt her. Mange har også oppdaget kredittrammer de hadde glemt de hadde fått innvilget.

Søknad om nytt forbrukslån

Når du skal søke om et nytt forbrukslån eller annet lån vil gjeldsregisteret ha stor betydning for deg. Ved innsending av lånesøknaden fra for eksempel en side som forbrukslån.no, vil banken automatisk sjekke hvilken gjeld som er registrert på deg. For banken er det viktig å undersøke om du tåler en renteøkning på 5 % på alle lånene du har totalt. Du kan heller ikke låne mer enn fem ganger inntekten din.

Ikke alle er klar over at kredittrammen du får innvilget regnes som gjeld. Det er altså ikke beløpet du har benyttet deg av på kredittkortet. La oss si at du har en kredittramme på 50 000 kroner på kortet ditt. Av den kreditten har du kun brukt 5 000 kroner. Til tross for det vil gjelden din bli beregnet til 50 000 kroner. Det høres kanskje rart ut, men forklaringen er enkel. Har du fått innvilget en kredittgrense er risikoen stor for at du vil benytte den om du havner i en presset økonomisk situasjon. Dette tar altså banken høyde for når de vurderer din lånesøknad.

Feil i oppført gjeld

Hvis du ser at det er registrert ukorrekte opplysninger i gjeldsregisteret, er det mulig å få det endret. Da må du ta kontakt med banken opplysningene kommer fra. Det er nemlig den som har utstedt forbrukslånet eller kredittrammen som sender inn opplysninger. Gjeldsregisteret skal gjenspeile de opplysningene lånutstederne sender inn.

Forbedre oversikten i gjeldsregisteret

Siden gjeldsregisteret kan påvirke utfallet av lånesøknaden, kan det lønne seg å forbedre oversikten der det er mulig. Et enkelt grep er å slette innvilgede kredittrammer du ikke bruker. Fordi kredittrammen teller som gjeld, vil det påvirke fremtidige lånesøknader. Om du har et eller flere ubrukte kredittkort, kan det ha stor påvirkning i din totale gjeld.

Slette innvilgede kredittrammer

For å slette eller avslutte kredittkortet må du ta kontakt med den som har utstedt kredittrammen. Så snart avtalen er avsluttet vil banken rapportere inn nye opplysninger til gjeldsregisteret. Om du er usikker på hvorvidt du har ubrukte kredittrammer, vil du finne ut av det i gjeldsregisteret.

Oppsummering – gjeldsregisteret og forbrukslån

Gjeldsregisteret vil ikke påvirke dine eksisterende låneforhold, med mindre du skal refinansiere eller utvide lånet. Det har først og fremst betydning for personer som søker om nye lån. Da gjeldsregisteret kom i 2019 ga det banken oversikt over all din usikrede gjeld. Dette er et grep for å minske den enorme økningen i usikret gjeld i Norge.